songs!..........

all about you!!!!!!!!!!!!

جملات کوتاه و خواندنی


بدبختي آدم از جهل نيست، از تنبلي است. «ديل کارنگي»

 
بدون کار هر نوع زندگي فاسد مي شود. «کاموس»

به چيزهاي کوچک خود را گرفتار کردن، از کارهاي بزرگ باز ماندن است. «کنفوسيوس»
 
به چهار طريق مي توان وقت را تلف کرد. با هيچ کار نکردن، به چيزي از آنچه بايد انجام گيرد عمل نکردن، بد انجام دادن و بي مورد انجام دادن. «آبه دولا روش»
 
بايد لب فرو بست و باز گشود و کار کرد و دم نزد و يقين نمود که کليد طلائي کاميابي کار و کوشش است. «بزرگمهر»
 
با نشان دادن همدردي و علاقمندي به ديگران خود را فراموش کن هر روز کار خوبي که لبخند مسرتي بر چهره ي ديگران گذارد انجام بده. «ديل کارنگي»

بايد هوش و مهارت خود را به کار بريم، چيزي که ديروز غيرممکن بود و امروز دشوار است فردا با خوشي و رضايت قبول خواهد شد. «ژول گامبون»
 
اي تنبل برو نزد مورچه و راه و روش او را بياموزد وعاقل باش.

اگر نمي تواني گاز بگيري، دندان نشان نده.
 
احمق در کار همه دخالت مي کند به جز کار خودش. «مثل آلماني»
 
ابر پر صدا باران ندارد. «مثل ايراني»
 
اين که ما گمان مي کنيم بعضي چيزها محال است بيشتر براي آن است که براي خود عذري آورده باشيم. «لارشفو کولد»
 
انسان در کار ديگران عاقل تر است تا کار خويش. «لارشفوکولد»
 
انسان فرزند کار و زحمت خويش است. «داروين»

انساني که روزگار را به کاهلي و بطالت مي گذراند بزرگترين دزد است.
 
اگر وقتي را که تنبلها صرف پائين آوردن مردم مي کنند صرف بالا بردن خود مي کردند زودتر به مقصود مي رسيدند. «تن»
 
اگر راستي از خطر مي ترسيم برخيزيم و کاري بکنيم وگرنه ترس بي عمل ما را کوچک و خطر را بزرگ مي کند. «حجازي»
 
اگر مي خواهيد قدرت مقاومت و تشخيص واقعي مردي را اندازه بگيريد در موقع تشويش هاي بزرگ کارهاي او را مطالعه کنيد.
 
اگر اين همه وقت و فکر و حرف بيهوده را صرف کار مفيدي بکنيم البته به جائي خواهيم رسيد. «حجازي»
 
اگر کمتر به« غير ممکن» عقيده داشته باشيم، خيلي کارها خواهيم کرد. «حال اشرير»
 
اگر کار را به قسمت هاي کوچک تقسيم کنيم و جزء به جزء انجام دهيم، هيچ کار دشوار نيست. «هانري فورد»
 
اگر مايل به آسايش و راحت نفس خود هستي و به سلامت فکر و بدن خود علاقه داري و مي خواهي از بار غم و اندوه بيرون بيائي به اين يک دستور مختصر رفتار کن؛ هيچ وقت تنها و بيکار منشين. «پورتن»
 
اگر هر روز راه عوض کني، هرگز به مقصد نمي رسي. «بالانش»
 
اگر خواهي به گفته تو کار کنند، به گفته ي خود کار کن.

اعمال بلندتر از اقوال حرف مي زنند اعمال جوهر افکار يک شخص را بيان مي کند براي پرهيز از اعمال بد از افکار بد اجتناب کنيد. «ويوس نانتدا»
 
اشتغال به هر کاري، بهتر از تنبلي و بي کاري است. «اسمايلز»
 
از جمله فوائد کار اين است که روزها را کوتاه و عمر را دراز مي کند. «ديدرو»

از دو صفت بپرهيز؛ بي حوصلگي و تنبلي زيرا اگر بي حوصله باشي ، بر هيچ حقي صبر نخواهي کرد و اگر تنبل باشي هيچ حقي را ادا نخواهي نمود.
 
اراده هاي ضعيف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائي مي کند، ليکن اراده ي قوي جز در لباس عمل و کردار ظهور نميابد. «گوستاو لوبون»
 

آنهائي که مي دانند چگونه بايد کاري را انجام داد آن را دشوار نمي يابند فقط کساني يک کار را دشوار مي يابند که بلد نيستند انجامش دهند. «مثل چيني»

 

چون تمام اشياء جفت گيري شدند، تنبلي و عجز با هم جفت گشتند نتيجه اي که از اين دو بوجود آمد فقر و بينوائي بود.
 
خيلي از ما وقتي به رودخانه اي مي رسيم تمام عمر در انتظار مي نشينيم تا مگر کس ديگري بيايد و روي آن پلي براي ما بسازد. «سيسيل رورس»
 
خوشي و شادي زودتر از کار و کوشش انسان را خسته مي کند.
 
چه بسا فعاليت هائي که در اثر فقدان کمي فعاليت بيشتر، اثراتش از بين رفته و تبديل به هيچ شده است. «اي. ه. هارلين»
 
چه بسا اشخاصي که فقط به صداي طنين کلنگ گور کن از خواب بيدار مي شوند. «ناپلئون»

جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت کار ارزش پيدا نمي کند. «مثل چيني»

جوانها همه در انتخاب کار بايد آزاد باشند چون اگر رضايت خاطري نباشد هيچ کاري خوب انجام نمي گيرد.

تنبلي بلا و آفت بشريت است. همان طور که زنگ آهن را مي خورد و آن را فاسد مي سازد، بطالت نيز قلب افراد و ملل را خورده و آنها را از صفحه وجود محو مي سازد. «اسمايلز»
 
تنها مدرسه اي که علم و معرفت حقيقي را در آن آموختيم مدرسه ي دنيا است که در آن دو معلم زحمت و کوشش به انسان درس گرانبهائي تلقين مي کنند. «هيوملر»
 
تنبلي آدم را خيال پرست بار مي آورد. «پوسه ئه»
 
ترقي مولود فعاليت دائمي است زيرا استراحت چيزي به جز انحطاط در بر ندارد. «گوستاو لوبون»
 
تا جوانيد کار کنيد زيرا فقط يک بهار در زندگي هست و بهار است که ثروت تابستان و حاصل خيزي پائيز را فراهم مي سازد. «بوتن»

تا سرانجام کار کسي را نبينيد به عملش خوشدل نباشيد.
 
پيروزي با کساني است که بيش از ديگران پشتکار دارند. «ناپلئون»

پيش از اقدام به کار توانائي خود را بسنج و موجبات و وسايل آن را در نظر بگير. «سه رنگ»
 
بيچارگي و تيره روزي را به وسيله ي سعي و عمل از دامان زندگي دور سازيد و از فلک کج مدار شکايت روا نداريد و خود و مردمان را افسرده نسازيد و بر آن باشيد که هر مشکلي را سعي و عمل آسان مي سازد.

 

 زبیرنورستانی-----------

تشکر دوستان از توجه شما ........................................

تشکر

Recent Videos

50 views - 0 comments
52 views - 0 comments
42 views - 0 comments